ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลาน (จุดหลังโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สิ้นสุด บ้านพ่อปั๋น ทามัน) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา