ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลาน (เริ่มประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – บ้านพ่อมูล เจนใจ) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา