ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (เริ่มต้นบ้านนายใหม่ ไชยโส – สวน ผอ.สัญญา ทะกัน)