ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยลาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพร้อมดื่ม UHT ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ไตรมาสที่ 2
ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยลานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง