ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน (เพิ่มเติม)

CCF_000011-1-1

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่