นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักของหมู่บ้าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ร่วมกับ สท.เขต 1 ลงพื้นที่บ้านทุ่งต้นศรี สำรวจการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักของหมู่บ้าน และเข้าดูความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งพื้นที่ ม.5 ที่ได้รับเสียหายจากน้ำกัดเซาะหนักหลังจากเกิดฝนตกในพื้นที่