เทศบาลตำบลห้วยลานจัดทำแนวกันไฟ

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564เทศบาลตำบลห้วยลาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำแนวกันไฟด้านหลังวัดบ้านเนินสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลามเข้าหมู่บ้าน