ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน

เลขที่ 48 หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

โทร./โทรสาร 054896706

EMAIL : huaylanlocal.49@gmail.com

Facebook : เทศบาลตำบลห้วยลาน

ID LINE : @347chskb

QRCODE LINE เทศบาลตำบลห้วยลาน
QRCODE LINE
เทศบาลตำบลห้วยลาน