ซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกและการสัญจรไปมาของชาวบ้าน

วันที่3 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ ชัยวร รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกและการสัญจรไปมาของชาวบ้าน

1414