จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมจัดงาน”จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้” ณ บริเวณกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณ ของจิตอาสา การปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ การไถกลบเพื่อหว่านปอเทือง โดยมีหน่วยงานราชการ และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม