จัดประชุมหารือกรณีการผนวกพื้นที่สวนป่าดอกคำใต้เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฏหมาย

ในวันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน และผู้นำชุมนุมตำบลห้วยลาน ร่วมประชุมหารือกรณีการผนวกพื้นที่สวนป่าดอกคำใต้เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฏหมาย