จัดประชุมหารือกรณีการผนวกพื้นที่สวนป่าดอกคำใต้เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฏหมาย

ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลห้วยลานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน ผู้นำชุมนุมตำบลห้วยลาน 16 หมู่บ้าน และตัวแทนประชาชน ร่วมประชุมหารือกรณีการผนวกพื้นที่สวนป่าดอกคำใต้เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตาม กฏหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป