งานป้องกันฯ และงานสาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ยากำจัดยุง และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคลัมปีสกิน เพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน ในเขตพื้นที่เขต 1 ตำบลห้วยลานฃ