การเตรียมความพร้อม ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะเข้าในตำบลห้วยลาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้ นายณัฐธีวัชช์ อิสระบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยลานนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลห้วยลาน เข้าปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักคนงานของโรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง เพื่อเป็น LQ ระดับตำบล ของตำบลห้วยลาน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากคุณสัมฤทธิ์ กิจพรั่งพร้อม