การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้เชิญนายกเทศมนตรีทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการพิจารณาแผนดำเนินการของสันนิบาตจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน