การซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรเส้นหนองถุ บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 10

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้นายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรเส้นหนองถุ บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 10 เพื่อให้สัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัย