กองช่าง นำเครื่องจักรเข้าทำการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ 12

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยลาน นำเครื่องจักรเข้าทำการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายหลายจุด เส้นทางการเกษตรสายหาดเหล็ก-ท่าน้ำย้อย พื้นที่ หมู่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์