กองช่าง นำรถกระเช้าเข้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแยกโรงน้ำดื่ม ม.4

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้มอบหมายภารกิจให้ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยลาน นำเครื่องตัด และรถกระเช้าเข้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแยกโรงน้ำดื่ม ม.4 และพื้นที่ ม.4 บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ