กองช่างดำเนินการตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตัด แต่ง กิ่งไม้ ตามที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอ