กองช่างดำเนินการงานโครงการปรับปรุงเส้นทางการเกษตร

19 กรกฎาคม 2564
นายสนั่น ไชยเจริญ นายยกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน มอบหมายให้ นายโชติกานต์ วงค์กาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และจนท.กองช่าง เครื่องจักรกล ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเส้นทางการเกษตรพื้นที่เขต 2 จำนวน 8 หมู่บ้าน